Druhé největší město na celém chorvatském pobřeží (170 000 obyv.), největší chorvatský nákladní přístav a jeden z nejvýznamnějších přístavů v evropském tranzitním obchodě. Soustřeďuje se tu průmysl z celého regionu. Je to dopravní křižovatka, východisko trajektů a lodních linek (viz aktualita: Nový přístavní terminál ve Rijece), terminál železniční tratě Záhřeb - Rijeka. Letiště se nachází na ostrově Krku, těsně za vyústěním Krckého mostu na ostrov. V blízkosti Rijeky je vybudován tunel pohořím Učka, který podstatně zkrátil cestu autem z této oblasti do vnitrozemí Istrie i na západoistrijské pobřeží. Velký význam má i dokončení dálnice ze Záhřebu do Rijeky, zprovozněné v červnu 2004, která podstatně zkracuje a zrychluje spojení mezi hlavním městem a Rijekou.

Rijeka je i velmi důležitým střediskem kulturního a uměleckého života na severním Jadranu, s četnými význačnými institucemi a zařízeními - divadly, muzei a galeriemi, konají se tu četné kulturní akce celorepublikového významu. Je též sídlem několika fakult a široké škály dalších škol. V posledních desetiletích se Rijeka začala výrazně uplatňovat i jako veletržní město a místo konání kongresů a sympozií.

Rijeka je velmi rušné veliké město, které se nenavštěvuje jako pobytový cíl a málokdy bývá i cílem turistickým prohlídek (problémy se silničními obchvaty, parkováním).

(ZDROJ:chorvatsko.cz)

Třetí největší město a největší přístav v Chorvatsku má všechny znaky živého přístavního města plného lodí, nákladních aut, výfukových zplodin a jeřábů. Město samo nemá žádnou pláž. Osadu zvanou Tarsaticae vybudovali Římané po ovládnutí domorodých illyrských kmenů, což dokazují vykopávky starověkých hradeb. Pro Rakousko se stala Rijeka důležitým přístupem k moři a v roce 1725 zde byla vybudována silnice spojující Vídeň s Kraljevicí. Silnice podporuje ekonomický rozvoj města a zejména stavbu lodí. V roce 1729 byla otevřena v Kraljevici první moderní loděnice, která dává městu specifický ráz. Později vybudovaná železnice do Záhřebu, Budapešti a Vídně přivedla do Kvarnerského zálivu první turisty.

V současné době je hlavní tepnou města Korzo, které probíhá městem od východu k západu, avšak hlavním orientačním bodem zůstává přístav. V roce 1750 bylo město téměř zničeno zemětřesením. Na místě zničených starých hradeb byla poté vybudována hlavní obchodní třída Korzo.
Na strategickém místě nad Rijekou stojí pevnost ze 13. století. Zde snad stála původní Libumská pevnost, avšak dnešní pevnost postavil francký vévoda z Krku na obranu svého sídla ve Vinodolu. Postupem doby se pevnost pomalu rozpadala, což nakonec urychlilo zemětřesení roku 1750. V roce 1826 ji koupil rakouský maršál Lával Nugent, který ji restauroval v novogotickém stylu. Pevnost je v současné době využívána pro letní koncerty a představení a také jako galerie. Od mostu přes Rječinu můžete vystoupat po schodišti Petara Tržiča na starý frankopanský hrad Trsatski kastel. Dolní část schodiště vybudoval kapitán Petar Kružič v roce 1531 a to bylo později prodlouženo až na vrchol na dnešních 538 schodů.
Zajímavá jsou v Rijece i muzea. Námořní a historické muzeum na Muzejskim trgu č. 1 bylo založeno roku 1876, v letech největšího rozmachu stavby lodí. Muzeum má však rovněž archeologické a různé historické sbírky. Hned vedle sídlí Městské muzeum, otevřené jenom pro dočasné výstavy historie Rijeky. Přírodovědecké muzeum na Lorenzov prolaz č. 1 je věnováno geologickým a botanickým sbírkám regionu.

V Rijece bývá několik významných kulturních akcí. K největším a nejlépe připraveným patří karneval v únoru, který se koná přímo v ulicích města a je přístupný každému. V létě je nejznámější Rijecké léto divadel a koncertů. Doporučuji také návštěvu divadla Ivana Zajče, které uvádí dramata, operu i balet. K příjemnému posezení s tancem zase zve např. Club Palach poblíž trgu Jadranski.

(ZDROJ:rijeka.chorvatske.cz)

  • Dovolená v Rijeka, Chorvatsko- o Rijeka - Obrázek 1
  • Dovolená v Rijeka, Chorvatsko- o Rijeka - Obrázek 2