Svoje meno dostala podľa benediktínskeho opátstva (Chorv. Opatija), založeného tu v 15. stor.

Počiatok rozvoja cestovného ruchu je tu spojený s vybudovaním cesty do Rijeky (1843), kde sa v tej dobe začal stavať aj úsek železnice Rijeka - Pivka ako odbočka z hlavnej železničnej trati Viedeň - Terst (neskôr bola postavená aj železnice do Budapešti). V tej dobe postavil bohatý Rijecký velkoobcbodník Scarpa v Opatiji prepychovú vilu Angiolinu s rozľahlým subtropickým a prímorským parkom. Vila sa čoskoro stala obľúbeným spoločenským strediskom urodzených hostí z celej Európy, predovšetkým však z Rakúska. Bývalo tu aj veľa korunovaných hláv. Čoskoro sa začali stavať luxusné hotely, sanatóriá aj súkromné vily a letohrádky vysokej rakúskej šľachty, vrátane členov rakúskeho cisárskeho dvora, zriaďovali sa záhrady a parky, stavala spoločenská zariadenia. Opatija získala v r. 1899 štatút klimatických kúpeľov a čoskoro sa stala obľúbeným prímorským miestom predovšetkým pre zimné pobyty európske spoločenskej smotánky. Po pripojení Istria a Kvarner k Taliansku po prvej svetovej vojne pohasla sláva Opatije, počet a spoločenská úroveň návštevníkov sa podstatne znížili. Ani po druhej svetovej vojne, po začlenení celého tohto územia do zväzku socialistickej Juhoslávie, sa Opatiji príliš nedarilo. Až veľký boom cestovného ruchu v 60. rokoch minulého storočia priniesol novú vlnu záujmu o Opatiji. Začali sa obnovovať a modernizovať staré hotely pri zachovaní ich exteriéru, postavilo sa aj niekoľko málo nových hotelov, napospol najvyšších kategórií, obnovila sa infraštruktúra i celková tvár kúpeľov. Podstatne síce stúpla podpora letných pobytov, ale aj naďalej sa kládol dôraz na mimosezónne pobyty, k čomu mala prispieť moderné kongresová hala a ďalšie zariadenia a služby pre kongresy, zjazdy. sympóziá a pod Zámer sa podaril a Opatija sa stala jedným z najfrekventovanejších kongresových miest v Chorvátsku. Ročne sa tu takýchto akcií veľa desiatok.

K návštevnosti Opatije prispela veľmi bohatá ponuka spoločenských, kultúrnych a zábavných podujatí a podnikov, a to väčšinou v priebehu celého roka. Niektoré z nich sú uvedené nižšie.

(ZDROJ:chorvatsko.sk)

Park Angiolina - Vila Angiolina

Vila "Angiolina" je rozhodne budovou, ktorá začala turistickú epochu v dejinách Opatije. Kostol sv. Jakuba, ktorého stavba trvala ešte v roku 1844. (V skutočnosti to je opravená staršia budova ktorú vlastnil barón Haller von Hallerstein), Opatija bola relatívne väčší osadou, ktorá mala približne 120 domov, shluknutých prevažne okolo pozemkov ďalej od morského pobrežia, a orientovaná prevažne na rybárčenie a námorníctvu.
 

Park sv. Jakuba

Hlavná park Opatije je záhradníckym monumentom, ktorá pokrýva plochu 3.64 hektárov. Je rozdelený na 60 častí a rastie tu niečo okolo 159 rastlinných druhov. Veľká časť z nich pochádza zo vzdialených kútov sveta a nie je typickým rastlinstvom pre túto oblasť.

(ZDROJ: www.opatija24.com)

  • Opatija, Chorvátsko - História a dedičstvo - Obrázok 1
  • Opatija, Chorvátsko - História a dedičstvo - Obrázok 2